ხშირად დასმული კითხვები

არა, საიტზე რეგისტრაცია უფასოა.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

ადგილზე უნდა ხდებოდეს ღვინის წარმოება, ხელმისაწვდომი იყოს ღვინოსთან დაკავშირებული გარკვეული სერვისები და ობიექტზე უნდა არსებობდეს გამართული და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა - როგორც სადეგუსტაციო სივრცე, ასევე მარანი, ეზო, სანიტარული კვანძები და სხვა.

პროექტი ღვინის გზა
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

დიახ, შესაძლებელია.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

აღნიშნული წარმოადგენს მეწარმესა და ბანკს შორის მოლაპარაკების საგანს.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

ზღვარი არ არის განსაზღვრული.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძლებელია.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

არ არის შესაძლებელი, გამონაკლისს წარმოადგენს ლაბორატორიები.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძლებელია.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

მინიმალური ოდენობა განსაზღვრული არ არის.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში