ხშირად დასმული კითხვები

ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია ელ. პორტალზე: programs.gov.ge

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირების შემთხვევაში, შეტყობინება ყოველი დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ იგზავნება პირად ელ-ფოსტაზე.

ტრენინგები და სასწავლო კურსები
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატი.

ტრენინგები და სასწავლო კურსები
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ტრენინგი ხანგრძლივობა შესაძლოა იყოს 1-დან 5-დღემდე.

ტრენინგები და სასწავლო კურსები
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო ნებისმიერი სისტემის/სტანდარტის, მათ შორის, ბიოსერტიფიცირების.

ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

წარმოებული პროდუქტის საბოლოო სასაქონლო სახის მისაცემად საჭირო მანქანა-დანადგარები (მათ შორის, ეტიკეტირების, დამჭრელი, დოზირების, დამფასოებელი, ჩამოსასხმელი, თარიღატორი).

ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

არა. აღჭურვილობის შეძენის მოთხოვნაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს.

ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

გადაწყვეტილება გაიცემა წერილობით, განაცხადში მითითებულ მისამართზე ან საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ-ფოსტაზე.

ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანხით უძრავი ქონების შეძენა არ არის ნებადართული.

სოფლის განვითარების პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო