ხშირად დასმული კითხვები

არა, მხოლოდ „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს მიერ გადამოწმების და დასტურის შემდეგ აისახება კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ონლაინ პლატფორმაზე.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

სააგენტო ამოწმებს რამდენად მოთხოვნების დაცვით და შესაბამისად აიტვირთა მოთხოვნილი ინფორმაცია საიტზე. არის თუ არა ყველა სავალდებულო ველი სრულყოფილად  შევსებული, წარმოდგენილია თუ არა რელევანტური ინფორმაცია და ა.შ.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

პლატფორმაზე ნებისმიერი ზომის კომპანიას/ეკონომიკურ სუბიექტს, სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად, შეუძლია დარეგისტრირება. ასევე არ არის შეზღუდვა ინდუსტრიებსა და საექსპორტო პროდუქტებზე თუ  აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

ლოგოს და გარე ყდის ე.წ. “Cover” -ის ატვირთვა აუცილებელია. ამის გარეშე, კომპანიის პროფილი ონლაინ პლატფორმაზე არ გამოქვეყნდება.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

არ არის შესაძლებელი. ყველა ცვლილება უნდა გადამოწმდეს და დადასტურდეს სააგენტოს მიერ.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

საერთაშორისო მოდის კვირეულების ფარგლებში, ჩასატარებელი ღონისძიება და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა, სადაც შემსყიდველთათვის ერთიან სივრცეში წარმოდგენილია დიზაინერების მიერ შექმნილი პროდუქცია.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

საერთაშორისო გამოფენა, სავაჭრო მისია, კონფერენცია და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში

პროგრამის ბენეფიციარს შეუძლია ისარგებლოს პროგრამის სამივე კომპონენტით: ბაღების გაშენების, სანერგე მეურნეობის განვითარებისა და სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ან/და ჭის/ჭაბურღილის/წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობის თანადაფინანსების სერვისით.

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

თანამონაწილეობა გულისხმობს ფულად მონაწილეობას იმ ბიზნესში, რომლისთვისაც მოთხოვნილია გრანტი.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში