ხშირად დასმული კითხვები

დიახ, შესაძლებელია.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

გრანტის თანხის მინ. 90% უნდა გაიხარჯოს ძირითადი საშუალებების შესაძენად, ხოლო 10% საბრუნავი საშუალებებისთვის.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

გადამოწმება შესაძლებელია: reportal.ge-ზე.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

შეზღუდულია საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის პროგრამით სარგებლობა.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შედის.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძლებელია.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

იჯარის ხელშეკრულება უნდა იყოს მინიმუმ 5 წლიანი - ახალი საწარმოს შემთხვევაში და მინიმუმ 4 წლიანი - არსებულის გაფართოების შემთხვევაში.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძლებელია.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძებელია.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში