ხშირად დასმული კითხვები

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

შეღავათიანი აგროკრედიტი
სოფლის განვითარების სააგენტო

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://www.geostat.ge/media/13408/NACE-Rev-2_Georgian_2016.pdf

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, იუსტიციის სახლში/საზოგადოებრივ ცენტრში განაცხადის შევსება ხორციელდება კომპანიის დირექტორის მიერ.

პროექტი ღვინის გზა
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

დიახ, იუსტიციის სახლში/საზოგადოებრივ ცენტრში განაცხადის შევსება ხორციელდება კომპანიის დირექტორის მიერ.

ტურისტული ობიექტების, ინფოტურისა და ტურისტული სერვისების რეგისტრაცია
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

დიახ, აუცილებელია www.tradewithgeorgia.com -ზე რეგისტრაცია.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

ელექტრონული ფოსტის, ვებ-გვერდების www.tradewithgeorgia.com და www.enterprise.gov.ge და სააგენტოს სოციალური ქსელის მეშვეობით. 

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

საერთაშორისო მოდის კვირეულების ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიება და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა, სადაც შემსყიდველთათვის ერთიან სივრცეში წარმოდგენილია დიზაინერების მიერ შექმნილი პროდუქცია.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

ადმინისტრაცია ფლობს განთავსების, კვების ობიექტების, ავიაკომპანიების, ტურისტული და სატრანსპორტო კომპანიების, გიდების, ღვინის მარნებისა და საწარმოების ბაზებს.

ტურისტული ობიექტების, ინფოტურისა და ტურისტული სერვისების რეგისტრაცია
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ინფორმაცია გავრცელდება შესაბამის ტურისტულ კომპანიებთან და გიდებთან.

ტურისტული ობიექტების, ინფოტურისა და ტურისტული სერვისების რეგისტრაცია
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია