მოქმედი

ტურისტული ობიექტების, ინფოტურისა და ტურისტული სერვისების რეგისტრაცია

image
მხარდაჭერილი საქმიანობები:

  • ტურიზმის სფეროში მოქმედ იურიდიულ პირებს შორის ტურისტული სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობა;
  • ტურიზმის  სფეროში მოქმედი იურიდიული პირების ინფორმირება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

image
მოკლე აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მასშტაბით, მონაცემთა ბაზაში არსებული ტურიზმის ინდუსტრიის კატეგორიების რეგისტრირებას: განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები, ტურისტული სააგენტოები, სატრანსპორტო კომპანიები და სხვა ტურისტული საქმიანობების განმახორციელებელი სუბიექტები.

image
ბენეფიტები:

  • საქართველოში არსებული ტურისტული პროდუქტებისა და შეთავაზებების შესახებ ტურისტების ინფორმირება საქართველოს მასშტაბით მოქმედი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების საშუალებით;
  • ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიღება;
  • ტურისტული სერვისის შესახებ ინფო-ტურის დაგეგმვის შესაძლებლობა.

image
მიზნობრივი ჯგუფი:

იურიდიული პირები/ინდივიდუალური მეწარმეები რომლებიც გეგმავენ თავიანთი ტურისტული საქმიანობისა და მომსახურეობების შესახებ ცნობადობის გაზრდას.

image
მონაწილეობის კრიტერიუმები:

ყველა იურიდიული პირი, რომელიც ეწევა ტურისტულ საქმიანობას.

image
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • განმცხადებლის ელექტრონული პირადობის მოწმობა;
  • ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

image
ვადები:

განაცხადების მიღება ხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში.

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის პროცესი:
1კონსულტაციის მიღება იუსტიციის სახლის ან საზოგადოებრივი ცენტრის სპეციალისტისგან
2განაცხადის შევსება
3ინფოტურში მონაწილეობის სურვილის დაფიქსირება (არჩევითი)
4ტურისტული სერვისების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება (არჩევითი)
5სააგენტოსთან კომუნიკაცია და დამატებითი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება

ხშირად დასმული კითხვები

დიახ, იუსტიციის სახლში/საზოგადოებრივ ცენტრში განაცხადის შევსება ხორციელდება კომპანიის დირექტორის მიერ.

ადმინისტრაცია ფლობს განთავსების, კვების ობიექტების, ავიაკომპანიების, ტურისტული და სატრანსპორტო კომპანიების, გიდების, ღვინის მარნებისა და საწარმოების ბაზებს.

ინფორმაცია გავრცელდება შესაბამის ტურისტულ კომპანიებთან და გიდებთან.

დიახ, შესაძლებელია.