მოქმედი

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე

image
მხარდაჭერილი საქმიანობები:

ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა.

image
მოკლე აღწერა:

საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებში, სავაჭრო მისიებსა და ექსპორტის მასტიმულირებელ სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

image
ბენეფიტები:

 • ბენეფიციარის დაკავშირება საერთაშორისო შემსყიდველთან;
 • ღონისძიებებში საორგანიზაციო და ფინანსური მხარდაჭერა;
 • თანადაფინანსება:
  • საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის: 60-90%;
  • საერთაშორისო შოურუმებში მონაწილეობისთვის: 35-50%.

image
მიზნობრივი ჯგუფი:

ექსპორტიორი და ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიები.

image
მონაწილეობის კრიტერიუმები:

საერთაშორისო ღონისძიებებისთვის:

 • საქართველოს რეზიდენტი ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, გარდა მიკრო მეწარმის სტატუსის მქონე პირისა;
 • აპლიკანტი არ უნდა ირიცხებოდეს მევალეთა რეესტრში და მოთხოვნისთანავე უნდა წარმოადგინოს ცნობა საგადასახადო დავალიანების შესახებ;
 • პოტენციური ბენეფიციარი რეგისტრირებული უნდა იყოს ელ. პორტალზე www.tradewithgeorgia.com

 საერთაშორისო შოურუმებისთვის:

 • საქართველოს რეზიდენტი მეწარმე სუბიექტი, რომელიც ახდენს ტექსტილის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, სამკაულის, ძვირფასეულობის ან/და სხვა აქსესუარების უნიკალური დიზაინის შემუშავებასა და რეალიზაციას (საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის 74.1,  74.10 ან/და 74.10.0 ჯგუფების დიზაინერული საქმიანობების მიხედვით);
 • აპლიკანტის მიერ წარმოებული პროდუქცია გამოფენის შინაარსის შესაბამისია;
 • აპლიკანტი არ უნდა ირიცხებოდეს მევალეთა რეესტრში და მოთხოვნისთანავე უნდა წარმოადგინოს ცნობა საგადასახადო დავალიანების შესახებ.

image
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი;
 • კომპანიის მიერ მოპოვებული საერთაშორისო სტანდარტი / სერტიფიკატი;
 • ცნობა საგადასახადო დავალიანების შესახებ.

image
ვადები:

ვადები ცვალებადია ღონისძიების მასშტაბის, თემატიკისა და ლოკაციის გათვალისწინებით. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ვებ-გვერდზე: www.tradewithgeorgia.com

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის პროცესი:
1კონსულტაციის მიღება იუსტიციის სახლის ან საზოგადოებრივი ცენტრის სპეციალისტისგან
2კომპანიის და პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის განთავსება ელ პლატფორმაზე tradewithgeorgia.com
3საერთაშორისო ღონისძიების შერჩევა და საკონკურსო ფორმის შევსება
4მოპოვებული თანადაფინანსების და თანამონაწილეობის თანხის დადასტურება
5ხელშეკრულების გაფორმება
6საერთაშორისო ღონისძიებაზე გამგზავრება

ხშირად დასმული კითხვები

დიახ, აუცილებელია www.tradewithgeorgia.com -ზე რეგისტრაცია.

ელექტრონული ფოსტის, ვებ-გვერდების www.tradewithgeorgia.com და www.enterprise.gov.ge და სააგენტოს სოციალური ქსელის მეშვეობით. 

საერთაშორისო მოდის კვირეულების ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიება და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა, სადაც შემსყიდველთათვის ერთიან სივრცეში წარმოდგენილია დიზაინერების მიერ შექმნილი პროდუქცია.

საერთაშორისო გამოფენა, სავაჭრო მისია, კონფერენცია და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა.

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.geostat.ge/media/13408/NACE-Rev-2_Georgian_2016.pdf

თანადაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია საერთაშორისო მოდის კვირეულების ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში სააგენტოს თანადაფინანსების მექანიზმით/სერვისით სარგებლობის ჯამურ რაოდენობაზე. თანადაფინანსების მაქსიმალური პროცენტული ოდენობა ერთი შოურუმის ფარგლებში შეიძლება იყოს 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 5 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში.

საერთაშორისო ღონისძიებების შემთხვევაში, თანადაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია საწარმოს ზომით კატეგორიასა და საერთაშორისო ღონისძიებების ფარგლებში ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში სააგენტოს თანადაფინანსების მექანიზმით/სერვისით სარგებლობის ჯამურ რაოდენობაზე (საწარმოს ზომითი კატეგორია შეიძლება დადგინდეს/გადამოწმდეს ვებ გვერდზე: www.reportal.ge).

სააგენტო არ აფინანსებს მგზავრობის, სასტუმროში განთავსების და სადღეღამისო ხარჯებს.

ფინანსდება: სივრცის ქირავნობა, სტენდის მოწყობა, საქონლის ტრანსპორტირება, თარჯიმნის მომსახურება, მარკეტინგული მომსახურება, ინვენტარის ქირაობა და მსგავსი ხარჯები.