კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესების საკითხებზე სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონული სამსახურების თანამშრომლებისთვის ტრენინგები ჩატარდა

12 ივლისი 2023

სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის, რეგიონული სამსახურებისა და საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების 200-ზე მეტ თანამშრომელს კომუნიკაციის უნარების  საკითხებზე ტრენინგები ჩაუტარდათ.

ტრენინგების მიზანია მეტად ეფექტიანი და მოქნილი გახადოს სოფლის განვითარების სახელმწიფო პროგრამების მონაწილე და პოტენციურ ბენეფიციარებთან კომუნიკაციის სისტემა და გააუმჯობესოს საკონსულტაციო მომსახურების ხარისხი.

ორდღიანი ტრენინგები მოიცავდა  ციფრული კომუნიკაციის,  სამიზნე სეგმენტის მობილიზებისა და  მომსახურების სტანდარტების საკითხებს.  

აღსანიშნავია, რომ რეგიონული სამსახურებსა და საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში კომუნიკაციის გამართული სისტემა ხელ შეუწყობს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონების მოსახლეობისა და ქალების ჩართულობის ზრდა სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამებსა და პროექტებში.

სწავლება  „რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების“ პროექტის (RSMEDP)  მხარდაჭერით ჩატარდა, რომელიც ხორციელდება  Swisscontact (ძირითადი განმახორციელებელი)  Mercy Corps და Springfield Center კონსორციუმის მიერ, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით. პროექტის მიზანია გაიზარდოს რეგიონებში მცირე და საშუალო მეწარმეების მედეგობა, ფინანსებზე და ბიზნესის მხარდამჭერ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გზით.