პროექტის შესახებ

„სახელმწიფო - შენი პარტნიორი“ საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილი პლატფორმაა, რომელიც თავს უყრის ბიზნესის ხელშეწყობაზე ორიენტირებულ სახელმწიფო პროგრამებს. მისი მთავარი მიზანია, მაქსიმალურად გაამარტივოს და გაზარდოს წვდომა სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებაზე მათთვის, ვისაც ბიზნესის დაწყება, ან არსებული საწარმოს გაფართოება სურს.

„სახელმწიფო - შენი პარტნიორი“ მუშაობს ერთი ფანჯრის პრინციპით, ამიტომ სხვადასხვა სააგენტოს 20-ზე მეტ პროგრამაში ჩართვა ერთი სივრციდანაა შესაძლებელი. გარდა ამისა, ბენეფიციარებს პროგრამაში ჩასართავად აღარ დასჭირდებათ დედაქალაქში ჩამოსვლა და ყველა საჭირო პროცედურის გავლა ადგილზე, თავიანთ რეგიონებში შეეძლებათ. 

წარმატების ისტორია

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ,,მეგრული ჩაი 2018" - წარმატების ისტორია

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, 2018 წელს, სამეგრელოს რეგიონში, აღადგინა 10 ჰა-ზე გაშენებული ჩაის პლანტაცია. სახელმწიფო თანადაფინანსება 20 ათას ლარზე მეტს შეადგენს. 

ბენეფიციარმა, ასევე ისარგებლა პროექტით ,,შეღავათიანი აგროკრედიტი", მიღებული სესხით პლანტაციის შემოღობვა უზრუნველყო.